از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 5103
  
1397/11/01چهارمحال و بختیاریN-971101-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییمقاوم سازی, طرح هادی

​مقاوم سازی،طرح هادی

  
1397/11/01هرمزگانN-971101-05سایرزمین های ملی و دولتی

زمین های ملی و دولتی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1/21.jpg
  
1397/11/01کردستانN-971101-04سایرمسکن مهر, حساب 100, خیرین مسکن ساز

همایش خیرین مسکن ساز،حساب100

  
1397/11/01گیلانN-971101-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​ تالش​،سیل

  
1397/11/01فارسN-971101-02سایرحاشیه‌نشینی،جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس

 حاشیه‌نشینی،جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس

  
1397/11/01فارسN-971101-01سایرمسکن روستایی, طرح توسعه روستایی،گزارش عملکرد

​استان فارس.دهه فجر

  
1397/10/30زنجانN-971030-10معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​زنجان،سندمالکیت

  
1397/10/30کرمانN-971030-09سایرخیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول

​ قلعه گنج​،خیرین مسکن ساز

  
1397/10/30کرمانN-971030-08سایرمقاوم سازی, مسکن روستایی, اعتبارات

​کرمان،کپرنشینی،

  
1397/10/30کرمانشاهN-971030-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله کرمانشاه

​بازسازی،زلزله کرمانشاه،

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C/24.jpg
  
1397/10/30آذربایجان شرقیN-971030-06معاونت امور مسکن شهری, معاونت عمران روستاییطرح هادی, مسکن مهر, آسفالت

​مسکن مهر،آذربایجان شرقی،

  
1397/10/30همدانN-971030-05معاونت امور مسکن شهری, معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, بهسازی, افتتاح و بهره برداری

​افتتاح و بهره برداری، بهسازی،مقاوم سازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Azsharghi.jpg
  
1397/10/30آذربایجان غربیN-971030-04سایرمقاوم سازی, عمران روستایی

​چالداران،اذربایجان غربی،بنیاد علوی،بنیاد مسکن

  
1397/10/30همدانN-971030-03سایرمقاوم سازی, گزارش عملکرد بنیاد مسکن

​گزارش عملکرد بنیاد مسکن

  
1397/10/30عمومیN-971030-02سایرگزارش عملکرد بنیاد مسکن

گزارش عملکرد بنیاد مسکن

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA/5.jpg
  
1397/10/30عمومیN-971030-01معاونت عمران روستاییسند مالکیت, تفاهم نامه

سند مالکیت،تابش،رییس بنیاد مسکن،رییس شورای عالی استانها

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/21.JPG
  
1397/10/29خوزستانN-971029-07سایراراضی دولتی برای تولید مسکن

​مسکن و شهرسازی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Ghom.jpg
  
1397/10/29کرمانشاهN-971029-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی

​قصرشیرین​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Maskan3.jpg
  
1397/10/29زنجانN-971029-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, نظارت

​مسکن روستایی

  
1397/10/29گیلانN-971029-04معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی،گیلان

  
1397/10/29آذربایجان غربیN-971029-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی،وام و تسهیلات

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%D8%AF/5.jpg
  
1397/10/29آذربایجان غربیN-971029-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​مسکن روستایی،سند مالکیت

  
1397/10/29کرمانشاهN-971029-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, طرح هادی, وام و تسهیلات, زلزله کرمانشاه, تفاهم نامه

​علیرضا تابش،بازسازی،زلزله،کرمانشاه

  
1397/10/26بوشهرN-971026-08معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​سند مالکیت

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/9.jpg
  
1397/10/26لرستانN-971026-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

مسکن روستایی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/2.jpg
  
1397/10/26عمومیN-971026-06معاونت امور مسکن شهریتفاهم نامه

​واگذاری زمین

  
1397/10/26عمومیN-971026-05معاونت امور مسکن شهریسامانه زمین

سامانه زمین

  
1397/10/26خوزستانN-971026-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی

​مسکن روستایی

  
1397/10/26عمومیN-971026-03معاونت امور مسکن شهریمسکن مهر

​مسکن مهر

  
1397/10/26خراسان جنوبیN-971026-02معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری

​مسکن شهری

1 - 30بعدی