از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 نسخه PDF کتب

ورکانه
زنوزق
زیارت
ابیانه
عقدا
برزرود
اسپیدان
فهرج
قلعه نو
اسلامیه
کزج
لافت
مرکزی
ریب

فهرست کتب تخصصی انتشارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي


بهاء

(ریال)

عنوان کتابردیف
800.000آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستایی1
800.000آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستایی2
45.000آسیب شناسی معماری روستایی3
80.000ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد4
100.000ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی5
75.000ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی6
150.000ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی باسقف گنبدی7
60.000الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی8
20.000الگوی خدمات رسانی روستایی9
80.000الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستایی10
60.000بافت شناسی روستایی کشور11
150.000برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی12
130.000بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق13
30.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ابیانه (استان اصفهان)14
30.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ازغد (استان خراسان رضوی)15
50.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسپیدان (استان خراسان)16
60.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسلاميه (استان یزد)17
40.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اورامان تخت (استان کردستان)18
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  انجدان (استان مرکزی)19
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  جواهرده(استان مازندران)20
50.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  دره برزرود (استان اصفهان)21
60.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ریاب (استان خراسان رضوی)22
50.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  زنوزق (استان آذربایجان شرقی)23
50.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  سیمین ابرو (استان همدان)24
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  شمشیر(استان کردستان)25
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فارسیان (استان گلستان)26
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فورگ (استان خراسان جنوبی)27
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه بالا (استان سمنان)28
30.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه نو (استان سیستان29
30.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  کزج (استان اردبیل)30
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  کندلوس (استان مازندران)31
25.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  كنگ (استان خراسان رضوی)32
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  گشانی(استان همدان)33
30.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  لافت (استان هرمزگان)34
60.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  وركانه (استان همدان)35
100.000یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  هجیج (استان کردستان)36
90.000چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی37
80.000حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش38
250.000خانه های روستایی ایران39
50.000دستنامه ضوابط ساختمانهای سنگی با کلاف40
15.000راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی41
80.000راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی42
80.000راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی43
60.000راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی44
80.000راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی45
100.000راهنمای اجرایی و جزییات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانهای روستایی46
800.000روستاهای تاریخی ایران – جلد اول47
1000.000روستاهای تاریخی ایران – جلد دوم48
100.000روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی49
50.000روشها و مدلهای برنامه ریزی در اقتصاد روستایی50
35.000سطح‌بندي روستاهاي كشور51
30.000شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی52
65.000طراحی و اجرای فضای سبز روستایی53
40.000طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی54
70.000قابلیت سنجی زمین روستایی55
350.000گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر56
200.000گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین57
350.000گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان58
350.000گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان59
250.000گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان60
250.000گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان61
250.000گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران62
250.000گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی63
120.000گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان64
450.000گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد65
46.000مجموعه مقالات کنفرانس: حکمروایی روستایی66
35.000مجموعه مقالات کنفرانس: اقتصاد مسکن روستایی67
83.000مجموعه مقالات کنفرانس: ابعاد فضایی مکانی سکونتگاههای روستایی68
66.000مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی69
140.000مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی مسکن (شامل دو جلد)70
110.000مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی (شامل دو جلد)71
70.000مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت فناوری ساخت، سازه و مصالح72
60.000مجموعه مقالات کنفرانس: متن انگلیسی73
150.000مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " حکمروایی محلی"74
180.000مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار" ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 175
200.000مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 276
120.000مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"مسکن و بهسازی" جلد 177
120.000مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " مسکن و بهسازی" جلد 278
50.0001مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مقالات برگزیده"79
150.000مجموعه قوانین و مقررات روستایی80
15.000مروری بر تئوریهای برنامه ریزی کالبدی81
100.000مستندسازی فرایند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم82
100.000مستندسازی نقش و عملکرد دولت ها، موسسات بین المللی و نهادهای کمک رسان در بازسازی پس از زلزله 1382 بم83
200.000ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه84
35.000نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی85
120.000نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی86
8.000ارزیابی کمیت و کیفیت تولید مصالح ساختمانی87
7.000ارزیابی کمیت وکیفیت تولید و عرضه و تقاضای مصالح ساخت88
13.000بررسی الگوی مناسب بیمه خطر زلزله در ایران89
8.000بهبود عملیات بنایی با آجرو بررسی ملاتهای متداول90
11.000تحلیل لغزش گلدیان(رودبار) ناشی اززلزله 31 خردادماه سال 136991
28.000تحلیل و برنامه ریزی فضایی –  مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله92
12.000راهنمای محاسبه، طرح و اجرای ساختمانهای بتن مسلح93
12.000زمین لغزش در مناطق زلزله خیز با تاکید بر زمین لغزشهای کیانش94
16.000زمین لغزش در مناطق زلزله خیز با نگرشی بر زمین لغزشهای ...95
26.000طراحی شهری در مناطق زلزله زده (رستم آباد)96
8.000گزارش نقشه های هم شتاب گستره تهران و ...97

 ​


 

آدرس: تهران- خیابان فاطمی- روبروی هتل لاله- شماره 271- طبقه پنجم- اداره کل روابط عمومی بنیاد مسکن

تلفن: 02188995392

آدرس سایت:www.bonyadmaskan.ir