از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١
واحد حسابرسی داخلی
این واحد با برخورداری از یک تیم حسابرسی مجرب و از سال 1385 بر اساس پیشنهاد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر و دستور مستقیم ریاست محترم بنیاد و زیر نظر مستقیم دفتر امور شرکتها و مجامع، عهده دار مسئولیت نظارت بر تدوین ، استقرار و اعمال کنترل های داخلی مطمئن و نظام مند در شرکتها و ادارات کل استانی  و شهرستانها گردید.
شرح وظایف واحد حسابرسی داخلی :
1-  ارائه مشاوره های لازم به شرکت ها و مدیریت های استانی در تدوین و استقرار نظام کنترل داخلی
2-  حضور مستمر در شرکتها و واحدهای تابعه استانی، جهت رسیدگی به عملیات جاری و سنواتی  وحصول اطمینان از اعمال مناسب کنترل داخلی
3- ارائه گزارشات دوره ای از رسیدگی های  صورت گرفته مشتمل بر پیشنهادات اجرایی بهبود وضعیت فعالیت واحدهای تابعه  به عنوان ریاست محترم بنیاد
4- پیگیری رفع ایرادات و ابهامات مورد توجه حسابرسان مستقل و بازرسین قانونی ،نسبت به عملکرد شرکتها و واحدهای استانی .

تنظیم تعاملات فیما بین شرکت ها و واحدهای استانی با حسابرس مستقل  و بازرس قانونی و مدیریت بر تداوم  افزایش کیفیت صورت های مالی تلفیقی بنیاد

 

​​​​آدرس : تهران ، خیابان فاطمی  ، خیابان رهی معیری ، نبش کوچه خسروی پلاک 28  ساختمان شماره 3 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبقه دوم واحد حسابرسی داخلی
شماره تماس: 88337103
 نمابر :88337104