از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١
 
گزارش فعاليتهاي اجرایی   -   96/29/11
  

تامین زمین : 5199 هکتار با ظرفیت احداث 276303 واحد مسکونی

ثبت نام و ساماندهی متقاضی : ثبت نام از 300471 متقاضی ، بررسی و احراز شرایط 287101متقاضی

عملیات اجرایی : اخذ پروانه جهت احداث 351033 واحد مسکونی و شروع عملیات اجرایی ساخت 346339 واحد مسکونی ، اجرای اسکلت 337209 واحد مسکونی، اتمام اجرای سفتکاری 330592 واحد مسکونی و اجرای نازک کاری 319667​ واحد .

تسهیلات بانکی : معرفی 349666 خانوار به بانک عامل جهت انعقاد قرارداد ، ثبت و انعقاد​​ 348614 فقره قرارداد تسهیلات ساخت مسکن مهر.

 مجموع افتتاح :  312535 واحد مسکونی.

مجموع فروش اقساطی : 295292 واحد مسکونی.