از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ٣ شهریور ١٣٩٨
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 6731
  
1398/06/02عمومیN-980602-13سایرتفاهم نامه

​تفاهمنامه

  
1398/06/02کهگیلویه بویراحمدN-980602-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله, سیل

​سیل،کهکیلویه

  
1398/06/02یزدN-980602-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی

​ابرکوه،یزد

  
1398/06/02خوزستانN-980602-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،خوزستان

  
1398/06/02همدانN-980602-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​همدان،سیل

  
1398/06/02ایلامN-980602-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،ایلام،

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/17.jpg
  
1398/06/02لرستانN-980602-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،لرستان

  
1398/06/02خراسان جنوبیN-980602-06سایرمسکن محرومان, وام و تسهیلات

خراسان جنوبی

  
1398/06/02سیستان و بلوچستانN-980602-05سایرساماندهی حاشیه نشینی

​​زاهدان​

  
1398/06/02مازندرانN-980602-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مازندران،مقاوم سازی

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/8.jpg
  
1398/06/02عمومیN-980602-03معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​مسکن شهری،اقدام ملی

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1398/06/02خوزستانN-980602-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​خوزستان،سیل

  
1398/06/02سمنانN-980602-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات

​رانش،سمنان

  
1398/05/28عمومیN-980528-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل

​سیل،بنیادمسکن

  
1398/05/28لرستانN-980528-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،گلستان

  
1398/05/28گلستانN-980528-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،گلستان

  
1398/05/28کهگیلویه بویراحمدN-980528-04معاونت عمران روستاییطرح هادی

​کهکیلویه،

  
1398/05/28خراسان جنوبیN-980528-03سایرمسکن محرومان, وام و تسهیلات

​مسکن محرومان،خراسان جنوبی

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/18.jpg
  
1398/05/28مازندرانN-980528-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

سیل،مازندران

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1398/05/28مازندرانN-980528-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،مازندران

  
1398/05/27لرستانN-980527-13حوزه ریاستتقدیر به مناسبت روز خبرنگار

​پل دختر،سیل

  
1398/05/27آذربایجان غربیN-980527-12معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​طرح اقدام ملی مسکن

  
1398/05/27چهارمحال و بختیاریN-980527-11معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری

​چهارمحال و بختیاری

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/3.jpg
  
1398/05/27خوزستان, کرمانN-980527-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،خوزستان

https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/16.jpg
  
1398/05/27خراسان شمالیN-980527-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،بازسازی

  
1398/05/27چهارمحال و بختیاریN-980527-08معاونت عمران روستاییعمران روستایی, اعتبارات

​چهارمحال و بختیاری

  
1398/05/27گلستانN-980527-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،گلستان

  
1398/05/27آذربایجان شرقیN-980527-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, وام و تسهیلات

​وام،مسکن روستایی

  
1398/05/27زنجانN-980527-05سایرمسکن محرومان, وام و تسهیلات

​زنجان

  
1398/05/27خراسان جنوبیN-980527-04معاونت امور مسکن شهریمسکن محرومان, وام و تسهیلات

​مسکن محرومان،وام

1 - 30بعدی