از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 7178
  
1398/07/30خراسان شمالیN-980730-08سایربازسازی

​خراسان شمالی

  
1398/07/30خراسان جنوبیN-980730-07سایرزمین خواری،ساخت و ساز غیرمجاز

​زمین،خراسان جنوبی

  
1398/07/30کرمانشاهN-980730-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات

​سیل،​سر پل ذهاب

  
1398/07/30کرمانشاهN-980730-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،وام

  
1398/07/30لرستانN-980730-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،پل دختر

  
1398/07/30لرستانN-980730-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،معلولان

  
1398/07/30خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان, کرمان, لرستانN-980730-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مسکن محرومان, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،مهدیان

  
1398/07/30اصفهانN-980730-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،اصفهان

  
1398/07/29مرکزیN-980729-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات

​خمین،مرکزی​

  
1398/07/29مرکزیN-980729-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, وام و تسهیلات

​مرکزی،وام

  
1398/07/29چهارمحال و بختیاریN-980729-02معاونت عمران روستاییعمران روستایی, مسکن روستایی

​چهارمحال و بختیاری،روستا

  
1398/07/29چهارمحال و بختیاریN-980729-01معاونت عمران روستاییطرح هادی

​شاملو،چهارمحال و بختیاری

  
1398/07/28چهارمحال و بختیاریN-980728-12معاونت عمران روستاییطرح هادی

طرح هادی روستایی

  
1398/07/28آذربایجان غربیN-980728-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی

  
1398/07/28عمومیN-980728-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن محرومان

​مسکن محرومان

  
1398/07/28خراسان شمالیN-980728-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات

​تسهیلات بازسازی

  
1398/07/28کرمانشاهN-980728-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات

تسهیلات

  
1398/07/28لرستانN-980728-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی, معاونت عمران روستاییمسکن روستایی

​مسکن روستایی

  
1398/07/28تهرانN-980728-06معاونت عمران روستاییعمران روستایی

​آسفالت معابر

  
1398/07/28عمومیN-980728-05معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​سند مالکیت

  
1398/07/28عمومیN-980728-04معاونت عمران روستاییمسکن روستایی

​مسکن روستایی

  
1398/07/28چهارمحال و بختیاریN-980728-03معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی روستایی

  
1398/07/28قزوینN-980728-02معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی

​طرح اقدام ملی

  
1398/07/28فارسN-980728-01معاونت عمران روستاییسند مالکیت

​سند مالکیت

  
1398/07/24فارس, کهگیلویه بویراحمدN-980724-19معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی

​گچساران،مقاوم سازی

  
1398/07/24اصفهانN-980724-18معاونت عمران روستاییطرح هادی, سند مالکیت, قیررایگان

​اصفهان،طرح هادی​

  
1398/07/24اصفهان, لرستانN-980724-17معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،بازسازی،اصفهان

  
1398/07/24اصفهانN-980724-16معاونت امور مسکن شهریمسکن شهری, طرح اقدام ملی مسکن

​اصفهان

  
1398/07/24چهارمحال و بختیاریN-980724-15معاونت عمران روستاییطرح هادی, آسفالت

​آسفالت،چهارمحال و بختیاری

  
1398/07/24لرستانN-980724-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​لرستان،سیل​

1 - 30بعدی