از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 7798
  
1398/11/08ایلامN-981108-09سایرعمران روستایی, کلنگ زنی

​دهلران

  
1398/11/08سیستان و بلوچستانN-981108-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, سیمان رایگان

​سیل،سیستان و بلوچستان،سیمان رایگان​

  
1398/11/08سیستان و بلوچستانN-981108-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, گزارش

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/08خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستانN-981108-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, ماشین آلات, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/08گلستانN-981108-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،گلستان

  
1398/11/08اصفهان, سیستان و بلوچستانN-981108-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/08سیستان و بلوچستانN-981108-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،تابش،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/08سیستان و بلوچستانN-981108-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/08عمومیN-981108-01معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​طرح اقدام ملی زمین 

  
1398/11/07مرکزیN-981107-11معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​طرح اقدام ملی

  
1398/11/07فارسN-981107-10معاونت عمران روستاییگردشگری

​گردشگری،فارس

  
1398/11/07لرستانN-981107-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, اعتبارات, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،بانک مسکن

  
1398/11/07لرستانN-981107-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،بازسازی،لرستان

  
1398/11/07لرستانN-981107-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مسکن محرومان, سیل

​لرستان

  
1398/11/07ایلامN-981107-06سایرجابجایی روستاها

​آبدانان،جابجایی روستا​

  
1398/11/07خراسان جنوبیN-981107-05معاونت امور مسکن شهریمسکن محرومان

​مسکن محرومان،بیرجند

  
1398/11/07عمومیN-981107-04معاونت عمران روستاییعمران روستایی, گردشگری, بوم گردی

مجیدی،بوم گردی

  
1398/11/07سیستان و بلوچستانN-981107-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییکلنگ زنی

​سیل،کنارک

  
1398/11/07سیستان و بلوچستانN-981107-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان​

  
1398/11/07سیستان و بلوچستانN-981107-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،مهدیان​​

  
1398/11/06سیستان و بلوچستانN-981106-11حوزه ریاست, معاونت امور مسکن شهریمسکن محرومان, مسکن شهری, افتتاح و بهره برداری

افتتاح و بهره برداری،سیستان و بلوچستان،خاش

  
1398/11/06سیستان و بلوچستانN-981106-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​چابهار،سیل،نوبخت

  
1398/11/06سیستان و بلوچستانN-981106-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،بازسازی،سیستان و بلوچستان

  
1398/11/06ایلامN-981106-07سایرمسکن محرومان, وام و تسهیلات

​مسکن محرومان،ایلام​​

  
1398/11/06لرستانN-981106-06سایرمسکن محرومان

​لرستان​​

  
1398/11/06لرستانN-981106-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​لرستان،سیل​​

  
1398/11/06کرمانشاهN-981106-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, واگذاری زمین, زلزله کرمانشاه

​سرپل ذهاب،کرمانشاه

  
1398/11/06کرمانشاهN-981106-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, زلزله کرمانشاه

​زلزله،کرمانشاه

  
1398/11/06کرمانشاهN-981106-02معاونت امور مسکن شهریمسکن مهر

​مسکن مهر،کرمانشاه،

  
1398/11/06کرمانشاهN-981106-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،کرمانشاه

1 - 30بعدی