از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 7960
  
1398/12/21لرستانN-981221-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،لرستان

  
1398/12/21کرمانN-981221-04سایرمسکن محرومان

​بهزیستی،بنیادمسکن،

  
1398/12/21عمومیN-981221-03معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی مسکن

​طرح اقدام ملی

  
1398/12/21خراسان جنوبیN-981221-02معاونت امور مسکن شهریمسکن محرومان

​خراسان جنوبی

  
1398/12/21فارسN-981221-01سایرانتصاب

​انتصاب

  
1398/12/19گلستانN-981219-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،گلستان

  
1398/12/19سیستان و بلوچستانN-981219-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل​،سیستان و بلوچستان

  
1398/12/19سیستان و بلوچستانN-981219-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/12/17بوشهرN-981217-03سایرواگذاری زمین

​عسلویه،زمین

  
1398/12/17لرستانN-981217-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل, خسارت

​سیل،پل دختر​

  
1398/12/17عمومیN-981217-01معاونت عمران روستاییطرح هادی, سند مالکیت

​طرح هادی،

  
1398/12/14فارسN-981214-02سایرحاشیه نشینی

​حاشیه نشینی،شیراز

  
1398/12/14بوشهرN-981214-01معاونت عمران روستاییطرحهای عمرانی

​کنگان

  
1398/12/13سیستان و بلوچستانN-981213-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،سیستان و بلوچستان

  
1398/12/13خراسان جنوبیN-981213-03معاونت عمران روستاییطرح هادی

​طرح هادی، خراسان جنوبی

  
1398/12/13لرستانN-981213-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل, خسارت

​سیل،دلفان

  
1398/12/13لرستانN-981213-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل, خسارت

​سیل،بروجرد

  
1398/12/12خراسان جنوبیN-981212-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن محرومان

​خراسان جنوبی،مسکن محرومان

  
1398/12/12همدانN-981212-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, بهسازی, وام و تسهیلات

​همدان

  
1398/12/12آذربایجان غربیN-981212-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, زلزله

​زلزله،قطور،خوی

  
1398/12/12عمومیN-981212-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییزلزله

​زلزله

  
1398/12/12عمومیN-981212-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات, سیل

​سیل،بانک مسکن

  
1398/12/12خوزستانN-981212-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل

​سیل،خوزستان

  
1398/12/12اردبیلN-981212-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی

​مقاوم سازی،اردبیل​​​

  
1398/12/11اصفهانN-981211-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل

  
1398/12/11کهگیلویه بویراحمدN-981211-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل

​سیل

  
1398/12/11لرستانN-981211-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل

  
1398/12/11گلستانN-981211-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییاعتبارات

​اعتبارات

  
1398/12/11کهگیلویه بویراحمدN-981211-03معاونت امور مسکن شهریطرح اقدام ملی

​طرح اقدام ملی

  
1398/12/11لرستانN-981211-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل

​سیل

1 - 30بعدی