از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
استان
  
  
1398/09/24طرح هادی, آسفالتباشگاه خبرنگاران جوانفارس
  
1398/09/24طرح اقدام ملی مسکنپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیاصفهان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/12.jpg
  
1398/09/24طرح اقدام ملی مسکنخبرگزاری برنا, خبرگزاری صدا و سیماعمومی
  
1398/09/24مسکن شهری, کلنگ زنیخبرگزاری صدا و سیماسمنان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1398/09/24بازسازی, سیلباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسناخوزستان, فارس
  
1398/09/24طرح اقدام ملی مسکنپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیعمومی
  
1398/09/24طرح هادیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرناکهگیلویه بویراحمد
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87/2.jpg
  
1398/09/24نوسازی بافت فرسودهخبرگزاری ایرناکهگیلویه بویراحمد
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/30.jpg
  
1398/09/24بازسازی, سیلخبرگزاری مهر, قدس آنلاینکهگیلویه بویراحمد
  
1398/09/24بازسازی, سیلخبرگزاری ایرنا, خبرآنلاینخراسان شمالی
  
1398/09/24بازسازی, وام و تسهیلات, زلزله آذربایجان شرقیخبرگزاری ایرناآذربایجان شرقی
  
1398/09/23طرح هادیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهرچهارمحال و بختیاری
  
1398/09/23مسکن محرومانخبرگزاری ایرناسمنان
  
1398/09/23مقاوم سازی, وام و تسهیلاتمقاومتی نیوزاردبیل
  
1398/09/23مسکن محرومانباشگاه خبرنگاران جوانکرمان
  
1398/09/23بازسازی, بهسازی, وام و تسهیلاتخبرگزاری ایسنازنجان
  
1398/09/23وام و تسهیلات, تسهیلات شرعیخبرگزاری صدا و سیماسیستان و بلوچستان
  
1398/09/23بازسازی, سیلخبرگزاری صدا و سیماسمنان
  
1398/09/23بازسازی, وام و تسهیلات, سیلخبرگزاری ایرناایلام
  
1398/09/23بازسازی, گردشگریخبرگزاری شبستان, گلستان 24گلستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/5.jpg
  
1398/09/23بازسازی, مصالح ساختمانی, سیلخبرگزاری فارس, گلستان24،گلستان
  
1398/09/23بازسازی, مصالح ساختمانی, زلزله آذربایجان شرقیقدس آنلاین،آذربایجان شرقی
  
1398/09/23بازسازی, زلزله آذربایجان شرقیباشگاه خبرنگاران جوانآذربایجان شرقی
  
1398/09/23کارخانه آسفالت پلیمریباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیماخراسان شمالی
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/12.jpg
  
1398/09/23مسکن شهریخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری برناچهارمحال و بختیاری
  
1398/09/23بازسازی, مسکن محرومانخبرگزاری ایرنا, اخبار ساختمانخراسان جنوبی
  
1398/09/20مقاوم سازیخبرگزاری ایرناخراسان شمالی
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/8.jpg
  
1398/09/20مسکن شهری, طرح اقدام ملی مسکنخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیماعمومی
  
1398/09/20طرح هادیخبرگزاری ایرنالرستان
  
1398/09/20طرح هادیباشگاه خبرنگاران جوانچهارمحال و بختیاری
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/7.jpg
  
1398/09/20مسکن شهریخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهرسمنان
  
1398/09/20بازسازی, زلزله آذربایجان شرقی, گازگرفتگیباشگاه خبرنگاران جوانآذربایجان شرقی
  
1398/09/19بازسازی, وام و تسهیلاتوزارت كشورخراسان شمالی
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DA%A9.jpg
  
1398/09/19بازسازی, اسکان موقتباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری کار ایران،تبریز بیدار،قافلان،آذربایجان شرقی
  
1398/09/19جابجایی روستاهاخبرگزاری برنا, خبرگزاری تسنیمگلستان
  
1398/09/19مقاوم سازیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری صدا و سیماآذربایجان غربی
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
1398/09/19طرح ویژه بهسازیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری فارس, اخبار ساختمانزنجان
  
1398/09/19مصالح ساختمانیخبرگزاری ایسنالرستان
  
1398/09/19مدیریت بحرانخبرگزاری ایرناخوزستان
  
1398/09/19وام و تسهیلاتخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری مهر, وزارت كشورخوزستان
  
1398/09/19وام و تسهیلاتخبرگزاری ایرنالرستان
  
1398/09/17بازسازی, سیلاترک نیوز،گلستان24خراسان شمالی
  
1398/09/16مقاوم سازی, مسکن محرومان, مسکن روستاییخبرگزاری فارس, خبرگزاری صدا و سیما, دانا،خراسان جنوبی
  
1398/09/16بازسازی, سیلخبرگزاری شبستانلرستان
  
1398/09/16سند مالکیتخبرگزاری ایرناخراسان جنوبی
  
1398/09/16طرح هادیخبرگزاری صدا و سیماکهگیلویه بویراحمد
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/21.jpg
  
1398/09/16طرح هادیخبرگزاری ایرناایلام
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/16.jpg
  
1398/09/16مسکن محرومانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنالرستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1398/09/16بازسازی, مسکن روستایی, سیلخبرگزاری ایرنا, وزارت کشور،خوزستان
  
1398/09/16عمران روستایی, سند مالکیتباشگاه خبرنگاران جوانایلام
1 - 50بعدی