از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
  
  
اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: 0- تخریب0- تخریب1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 0- کلنگ زنی0- کلنگ زنی1398/2/3 10:30 ق.ظ
پوشه: 1- آوار برداری1- آوار برداری1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 2- پی کنی2- پی کنی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 3- فونداسیون3- فونداسیون1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 4- بتن ریزی4- بتن ریزی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 5- اسکلت بندی5- اسکلت بندی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 6- اجرای سقف6- اجرای سقف1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 7- دیوار چینی7- دیوار چینی1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 8- ایزوگام8- ایزوگام1398/2/3 10:13 ق.ظ
پوشه: 9- اجرای نما9- اجرای نما1398/2/3 10:13 ق.ظ

 فیلم های مناطق سیل زده

  
  
استان
  
منبع خبر
  
  
شمارش= 1034
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
عمومیبانکداری الکترونیک1398/08/22
  
مازندرانآوای خزر1398/08/22
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
همدانخبرگزاری ایرنا, بهارانه-1398/08/22
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86/5.jpg
  
آذربایجان شرقیخبرگزاری ایرنا1398/08/22
  
خوزستان, فارسخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنا1398/08/22
  
مازندرانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/08/21
  
خراسان شمالیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/08/21
  
زنجانموج رسا،دانا1398/08/21
  
آذربایجان شرقیخبرگزاری ایرنا, اکوفارس،1398/08/20
  
لرستانخبرگزاری ایرنا1398/08/20
  
گیلانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/08/20
  
مرکزیخبرگزاری تسنیم1398/08/19
  
گلستانخبرگزاری ایرنا1398/08/19
  
عمومیخبرگزاری شبستان1398/08/19
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
مازندرانخبرگزاری صدا و سیما1398/08/18
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/18.jpg
  
گیلانخبرگزاری ايلنا, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, خبرگزاری صدا و سیما1398/08/18
  
خراسان شمالیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس1398/08/18
  
گلستانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/08/14
  
زنجانخبرگزاری مهر1398/08/14
  
گلستانباشگاه خبرنگاران جوان1398/08/14
  
خراسان شمالیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا1398/08/13
  
گلستانقدس آنلاین1398/08/12
  
گلستانخبرگزاری تسنیم1398/08/12
  
گلستانخبرگزاری تسنیم1398/08/12
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/6.jpg
  
گلستانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری شبستان1398/08/11
  
اصفهانهیات دولت1398/08/11
  
آذربایجان غربیخبرگزاری فارس1398/08/08
  
خراسان شمالیخبرگزاری ایرنا1398/08/08
  
ایلامخبرگزاری ایرنا1398/08/08
  
گلستانخبرگزاری صدا و سیما1398/08/06
  
مرکزیباشگاه خبرنگاران جوان1398/08/06
  
ایلامخبرگزاری فارس1398/08/06
  
گلستانخبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم1398/08/04
  
گلستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم, صبح اقتصاد،خبرگزاری رسا1398/08/04
  
خوزستان, گلستانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/08/04
  
گلستاناکوفارس1398/08/01
  
کرمانشاهبازی دراز1398/07/30
  
لرستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری فارس, خبرگزاری مهر1398/07/30
  
لرستانخبرگزاری ایرنا1398/07/30
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
خراسان جنوبی, سیستان و بلوچستان, کرمان, لرستانخبرگزاری ایرنا, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, بازارنیوز،اقتصادگردان،اخبار ساختمان،اکوفارس،خبر شهر،تجارت امروز،با اقتصاد،1398/07/30
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
اصفهانخبرگزاری ایرنا, اصفهان امروز،تابناک1398/07/30
  
اصفهان, لرستانخبرگزاری تسنیم1398/07/24
  
لرستانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری فارس, خبرگزاری تسنیم1398/07/24
  
اصفهانخبرگزاری ایسنا1398/07/24
  
لرستانخبرگزاری ایرنا1398/07/24
  
کرمانشاهتابناک1398/07/24
  
لرستانوزارت كشور1398/07/24
  
چهارمحال و بختیاریقدس آنلاین،1398/07/24
  
کهگیلویه بویراحمدخبرگزاری فارس1398/07/24
  
خوزستان, گلستان, لرستانصبح نو1398/07/24
  
عمومیخانه ملت1398/07/24
  
لرستانخبرگزاری مهر, خبرآنلاین1398/07/23
  
عمومیبنیاد مستضعفان1398/07/23
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
اصفهانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم, تابناک،خبرگزاری ایمنا،1398/07/22
  
لرستانخبرآنلاین،ایسنا1398/07/22
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/16.jpg
  
عمومیباشگاه خبرنگاران جوان, دیوان اقتصاد،تیتر شهر ،اعتماد آنلاین1398/07/22
  
خراسان شمالیهیبنا1398/07/22
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/6.jpg
  
چهارمحال و بختیاریباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری تسنیم1398/07/21
  
کهگیلویه بویراحمدخبرگزاری ایسنا1398/07/21
  
خوزستانخبرگزاری تسنیم1398/07/21
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/Ghom.jpg
  
لرستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا, خبرگزاری ایسنا, وزارت كشور1398/07/21
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3.jpg
  
گلستانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنا, خبرگزاری شبستان1398/07/21
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Bazsazi3.jpg
  
خوزستان, گلستان, لرستانخبرگزاری ایرنا, وزارت كشور1398/07/21
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87.jpg
  
گلستاناخبار ساختمان1398/07/21
  
زنجانخبرگزاری ایرنا1398/07/20
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/مسکن%20روستایی/18.jpg
  
گلستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایرنا1398/07/20
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/Bankha.jpg
  
خراسان شمالیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا1398/07/17
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/3.jpg
  
گلستانروابط عمومی بنیاد مسکن, باشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیم, وزارت كشور, بنیاد مسکن گلستان1398/07/17
  
خراسان جنوبیباشگاه خبرنگاران جوان1398/07/17
  
اصفهانخبرگزاری ایسنا1398/07/17
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/5.jpg
  
خراسان جنوبیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا1398/07/17
  
خراسان جنوبیخبرگزاری ایرنا1398/07/17
  
اصفهانخبرگزاری موج1398/07/15
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
گلستانخبرگزاری شبستان, خبرگزاری مهر, گلستان241398/07/15
  
گلستانخبرگزاری تسنیم1398/07/15
  
عمومیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/07/15
  
عمومیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/07/15
  
کرمانشاهخبرگزاری ایسنا1398/07/15
  
لرستانخبرگزاری ایرنا1398/07/15
  
خوزستانخبرگزاری تسنیم1398/07/13
  
چهارمحال و بختیاریخبرگزاری فارس1398/07/13
  
گلستانخبرگزاری تسنیم, وزارت کشور1398/07/13
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/21.jpg
  
قزوینخبرگزاری بسیج1398/07/13
  
خوزستانخبرگزاری ایرنا1398/07/13
  
اصفهان, لرستانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/07/13
  
گلستانپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی1398/07/13
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/8.jpg
  
خوزستانخبرگزاری ایرنا1398/07/13
  
خوزستانخبرگزاری ایرنا1398/07/13
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/9.jpg
  
لرستانخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری صدا و سیما1398/07/10
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
گلستانخبرگزاری تسنیم1398/07/10
  
خوزستانخبرگزاری ایسنا1398/07/10
  
قزوینخبرگزاری ایرنا1398/07/10
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/16.jpg
  
خراسان شمالیخبرگزاری ایرنا1398/07/10
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/6.jpg
  
گلستانخبرگزاری ایسنا1398/07/10
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/1.jpg
  
لرستاناسکان نیوز1398/07/10
  
عمومیخبرگزاری میزان1398/07/10
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
گلستانخبرگزاری فارس, گلستان 241398/07/09
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/15.JPG
  
اردبیل, لرستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری فارس1398/07/09
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/nategh%20noori.jpg
  
خوزستانخبرگزاری ايلنا1398/07/08
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%BE%D9%88%D9%84.jpg
  
گلستانباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری تسنیم, گلستان24،وزارت کشور،سازه نیوز،1398/07/08
1 - 100بعدی