از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ٨ اسفند ١٣٩٨
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
استان
  
  
1398/12/07عمران روستایی, مسکن روستاییخبرگزاری شبستانخراسان شمالی
  
1398/12/07مسکن محرومانباشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبی
  
1398/12/07بازسازی, سیل, سیمان رایگانباشگاه خبرنگاران جوانایلام
  
1398/12/07بازسازی, سیل, خسارتباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ایسنا, وزارت كشورلرستان
  
1398/12/07بازسازی, سیلخبرگزاری ایسناهمدان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/6.jpg
  
1398/12/07سیمان رایگانخبرگزاری ایسنا, شهریاری هااصفهان
  
1398/12/06واگذاری زمینخاورستان،داناخراسان جنوبی
  
1398/12/06مسکن روستایی, سیلخبرگزاری ایسنالرستان
  
1398/12/06بازسازی, سیلخبرگزاری ایسنالرستان
  
1398/12/06بازسازی, زلزلهخبرگزاری ایرناآذربایجان غربی
  
1398/12/05مسکن شهری, کلنگ زنیخبرگزاری تسنیمخوزستان
  
1398/12/05بازسازی, وام و تسهیلات, سیلخبرگزاری ایرناهمدان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/3.jpg
  
1398/12/05بازسازی, سیلخبرگزاری تسنیم, خبرگزاری رساگلستان
  
1398/12/05بازسازی, سیلباشگاه خبرنگاران جوانایلام
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
1398/12/05بازسازی, سیلخبرگزاری صدا و سیماایلام
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/16.jpg
  
1398/12/05بازسازی, سیلباشگاه خبرنگاران جوانایلام
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/3.jpg
  
1398/12/05بازسازی, مسکن روستایی, سیلخبرگزاری ایرناسیستان و بلوچستان
  
1398/12/04طرح اقدام ملیخبرگزاری فارسایلام
  
1398/12/04بازسازیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیلرستان
  
1398/12/04طرح اقدام ملیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیخوزستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/8.jpg
  
1398/12/04مسکن ملیخبرگزاری ایسنا, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیخوزستان
  
1398/12/03بازسازی, سیلباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری ايلنا, خبرگزاری شبستان, خبرگزاری مهر, خبرگزاری بسیجلرستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/1.jpg
  
1398/11/30اعتباراتباشگاه خبرنگاران جوان, وزارت كشور, تابناکایلام
  
1398/11/30بازسازی, سیلخبرگزاری ایرنا, سازمان مدیریت بحرانعمومی
  
1398/11/30بازسازی, سیلخبرگزاری ایسنا, خبرگزاری تسنیمگلستان
  
1398/11/30اعتباراتخبرگزاری فارسایلام
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/8.jpg
  
1398/11/30طرح اقدام ملیباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری برنا, فصل اقتصاد،فصل تجارت،اتحاد خبرفارس
  
1398/11/29بازسازیخبرگزاری شبستانسیستان و بلوچستان
  
1398/11/29مقاوم سازیخبرگزاری فارسلرستان
  
1398/11/29بازسازیخبرگزاری صدا و سیماسیستان و بلوچستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D9%85%D9%87%D8%B1/14.jpg
  
1398/11/29بازسازیباشگاه خبرنگاران جوان, خبر آنلاین, خبرگزاری مهر, خبرگزاری اقتصادی ایراناصفهان, کرمانشاه
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/8.jpg
  
1398/11/29طرح اقدام ملیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری صدا و سیما, فارس آنلاینفارس, عمومی
  
1398/11/28همایشباشگاه خبرنگاران جوان, پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیعمومی
  
1398/11/28اعتباراتپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازیگلستان
  
1398/11/28نوسازی بافت فرسودهپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, هیبنافارس
  
1398/11/28بازسازیپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, پایگاه اطلاع رسانی دولتکرمانشاه
  
1398/11/28بازسازیخبرگزاری ایسناهرمزگان
  
1398/11/28رانش زمینخبرگزاری ایرناخراسان شمالی
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/156962792.jpg
  
1398/11/27بلایای طبیعیخبرگزاری ایرنا, خبرگزاری برنا, خبرگزاری تسنیماردبیل
  
1398/11/27اعتباراتداناگلستان
https://bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam2.jpg
  
1398/11/27نوسازی بافت فرسودهباشگاه خبرنگاران جوان, خبرگزاری مهر, خبرگزاری صدا و سیمافارس
  
1398/11/27طرح هادیخبرگزاری صدا و سیماکهگیلویه بویراحمد
  
1398/11/27اعتباراتپاناکرمانشاه
  
1398/11/27بازسازیخبر آنلاینکرمانشاه
  
1398/11/27مسکن شهریباشگاه خبرنگاران جوانچهارمحال و بختیاری
  
1398/11/27طرح هادیخبرگزاری ایرنایزد
  
1398/11/26طرح هادیعصرزنجانزنجان
  
1398/11/26عمران روستاییخبرگزاری مهرچهارمحال و بختیاری
  
1398/11/26عمران روستایی, آسفالتخبرگزاری فارس, خبرگزاری مهرخوزستان
  
1398/11/26بازسازیخبرگزاری تسنیمخراسان شمالی
1 - 50بعدی